29Nx

S T
^ U 
V WEX
PO PP
PQ PQ 
P Q
R


28Nx


S T
^ U 
V WEX
PO PP
PQ P 
Q R